Producció final agrària. 2016M 

Producció final agrària. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   4.311,3   4.240,0   4.223,2 (p)   100,0   100,0100,0
Espanya   42.786,6   44.300,6   45.609,3 (e)   100,0   100,0100,0
Zona euro   302.847,5   299.071,4   292.455,8 (e)   100,0   100,0100,0
Unió Europea   406.758,6   400.345,2   389.258,7 (e)   100,0   100,0100,0
Unitats: Milions d'euros.

Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(p) Provisional.
(e) Valor estimat.
Amunt
Producció final agrària. Vegetal. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   1.390,0   1.421,3   1.462,7 (p)   32,2   33,534,6
Espanya   25.584,9   27.552,0   28.752,4 (e)   59,8   62,263,0
Zona euro   162.322,7   166.155,0   161.702,9 (e)   53,6   55,655,3
Unió Europea   213.632,1   215.686,1   210.282,5 (e)   52,5   53,954,0
Unitats: Milions d'euros.

Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(p) Provisional.
(e) Valor estimat.
Amunt
Producció final agrària. Animal. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   2.782,5   2.696,3   2.637,2 (p)   64,5   63,662,4
Espanya   16.681,5   16.264,7   16.377,1 (e)   39,0   36,735,9
Zona euro   124.158,0   116.600,3   114.517,6 (e)   41,0   39,039,2
Unió Europea   172.863,0   164.342,4   158.872,6 (e)   42,5   41,140,8
Unitats: Milions d'euros.

Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(p) Provisional.
(e) Valor estimat.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 7 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Agricultura, silvicultura i pesca. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Agricultura · Ramaderia · Pesca
 Producció final agrària T

Sou aquí: