Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari. 2016M 

        Variació (%)
           2014           2015           2016
Catalunya   1,5        2,4     4,0     
Espanya   1,2 (p)   3,4 (p)1,8 (p)
Zona euro   0,8        2,2     1,5     
Unió Europea   1,2        2,2     1,6     
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(p) Provisional.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 8 de febrer del 2017.

Sèries revisades amb data 13 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Indústria, comerç i serveis. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Energia elèctrica obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: