Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari. 2017M 

        Variació (%)
           2015           2016           2017
Catalunya   2,4        4,0     3,9 (p)
Espanya   3,4 (p)   1,8 (p)3,0 (p)
Zona euro   2,2        1,5     :     
Unió Europea   2,2        1,6     :     
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(p) Provisional.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 8 de febrer del 2018.

Taula completada amb data 13 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Indústria, comerç i serveis. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Electricitat obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: