Bretxa salarial entre homes i dones. 2014M 

           2012           2013           2014
Catalunya   20,2   19,914,7
Espanya   18,7   17,814,9
Zona euro   17,6   17,116,9
Unió Europea   17,3   16,816,7
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 12 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat T
 Bretxa salarial entre homes i dones T

Sou aquí: