Investigadors en R+D. Per sexe. 2006M 

Investigadors en R+D. Total. 2006
        Valor        % sobre el total
           2004           2005           2006           2004           2005           2006
Catalunya   20.747        22.240   24.477   100,0   100,0100,0
Espanya   100.994        109.720   115.798   100,0   100,0100,0
Zona euro   874.482 (e)   902.033   945.394   :   ::
Unió Europea   1.314.570 (e)   1.374.760   1.422.499   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(e) Valor estimat.
Amunt
Investigadors en R+D. Homes. 2006
        Valor        % sobre el total
           2004           2005           2006           2004           2005           2006
Catalunya   13.153   13.860   15.171   63,4   62,362,0
Espanya   63.414   68.349   72.367   62,8   62,362,5
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Investigadors en R+D. Dones. 2006
        Valor        % sobre el total
           2004           2005           2006           2004           2005           2006
Catalunya   7.595   8.381   9.306   36,6   37,738,0
Espanya   37.580   41.371   43.431   37,2   37,737,5
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Taula completada amb data 13 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Ciència i tecnologia. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB Europa 2020 T
 Despesa en R+D. Per sectors d'execució T
 Investigadors en R+D. Per sexe T
 Llars amb accés a Internet T
 Usuaris habituals d'Internet. Per sexe T
 Persones que han comprat per Internet T
 Empreses que han venut a través de comerç electrònic T
 Ús de l'administració electrònica T

Sou aquí: