Investigadors en R+D. Per sexe. 2007M 

Investigadors en R+D. Total. 2007
        Valor        % sobre el total
           2005           2006           2007           2005           2006           2007
Catalunya   22.240   24.477   25.063   100,0   100,0100,0
Espanya   109.720   115.798   122.624   100,0   100,0100,0
Zona euro   902.033   945.394   986.674   :   ::
Unió Europea   1.374.760   1.422.499   1.458.115   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Investigadors en R+D. Homes. 2007
        Valor        % sobre el total
           2005           2006           2007           2005           2006           2007
Catalunya   13.860   15.171   15.437   62,3   62,061,6
Espanya   68.349   72.367   76.166   62,3   62,562,1
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Investigadors en R+D. Dones. 2007
        Valor        % sobre el total
           2005           2006           2007           2005           2006           2007
Catalunya   8.381   9.306   9.626   37,7   38,038,4
Espanya   41.371   43.431   46.458   37,7   37,537,9
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Taula completada amb data 13 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Ciència i tecnologia. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB Europa 2020 T
 Despesa en R+D. Per sectors d'execució T
 Investigadors en R+D. Per sexe T
 Llars amb accés a Internet T
 Usuaris habituals d'Internet. Per sexe T
 Persones que han comprat per Internet T
 Empreses que han venut a través de comerç electrònic T
 Ús de l'administració electrònica T

Sou aquí: