Investigadors en R+D. Per sexe. 2010M 

Investigadors en R+D. Total. 2010
        Valor        % sobre el total
           2008           2009           2010           2008           2009           2010
Catalunya   26.398        26.932        27.058        100,0   100,0100,0
Espanya   130.986        133.803        134.653        100,0   100,0100,0
Zona euro   1.037.825 (e)   1.067.281 (e)   1.106.473 (e)   :   ::
Unió Europea   1.523.247 (e)   1.555.600 (e)   1.602.748 (e)   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(e) Valor estimat.
Amunt
Investigadors en R+D. Homes. 2010
        Valor        % sobre el total
           2008           2009           2010           2008           2009           2010
Catalunya   16.196   16.778   16.528   61,4   62,361,1
Espanya   80.996   82.277   82.822   61,8   61,561,5
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Investigadors en R+D. Dones. 2010
        Valor        % sobre el total
           2008           2009           2010           2008           2009           2010
Catalunya   10.202   10.154   10.530   38,6   37,738,9
Espanya   49.990   51.526   51.831   38,2   38,538,5
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: En equivalència a jornada completa.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Taula completada amb data 13 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Ciència i tecnologia. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB Europa 2020 T
 Despesa en R+D. Per sectors d'execució T
 Investigadors en R+D. Per sexe T
 Llars amb accés a Internet T
 Usuaris habituals d'Internet. Per sexe T
 Persones que han comprat per Internet T
 Empreses que han venut a través de comerç electrònic T
 Ús de l'administració electrònica T

Sou aquí: