Despesa pública en educació respecte al PIB. 2015M 

           2013           2014           2015
Catalunya   3,66        3,60     3,70 (p)
Espanya   4,32        4,29     :     
Zona euro   :        :     :     
Unió Europea   5,09 (e)   5,11 (e):     
Unitats: % del PIB (Base 2010).

Font Catalunya: Departament d'Ensenyament; Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(p) Provisional.
(e) Valor estimat.

Àmbit geogràfic: zona euro (18).

Notes:

- Fins l'any 2011, les dades d'Espanya, zona Euro i Unió Europea segueixen la classificació CINE 97, i el PIB està en base 2008.

- A partir de l'any 2012 les dades de la Unió Europea no inclouen la categoria 01 de la CINE 2011 (educació infantil de primer cicle).

Advertiment: Les dades per Catalunya, pels anys 2000 a 2011, es van revisar el 6 d'abril del 2017, amb l'objectiu d'adaptar-les a la base PIB 2010 i a la CINE 2011.


Data de publicació:

Darrer període (2015): 20 de juny del 2017.

Sèries revisades amb data 13 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Població i condicions socials. (2000-2011). Eurostat.
 Població i condicions socials. Eurostat.
 Departament d'Ensenyament.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: