Transport aeri. Passatgers. 2016M 

        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   35.321   36.803   40.705   4,7   4,210,6
Espanya   165.354   174.653   193.872   4,8   5,611,0
Zona euro   :   :   :   ..   ....
Unió Europea   876.983   918.249   972.693   4,5   4,75,9
Unitats: Milers.

Font Catalunya: Ministerio de Fomento. Dirección General de Aviación Civil. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 14 de març del 2017.

Sèries revisades amb data 11 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Transport. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Volum del transport de mercaderies respecte al PIB T
 Volum del transport de passatgers respecte al PIB T
 Transport interior de mercaderies T
 Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total T
 Transport aeri. Passatgers T

Sou aquí: