Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe. 2016M 

        Homes        Dones        Total
Catalunya   35,4   50,443,1
Espanya   33,5   46,640,1
Zona euro   33,0   42,137,6
Unió Europea   34,4   43,939,1
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Nota: Objectiu UE-28 (40%); objectiu Espanya (44%)


Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de febrer del 2017.

Sèries revisades amb data 29 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: