Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe. 2016M 

        Homes        Dones        Total
Catalunya   2,9   3,72,8
Espanya   8,1   13,310,2
Zona euro   :   ::
Unió Europea   10,1   16,712,8
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Nota: En el cas de Catalunya s'han considerat les províncies com a regions.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de febrer del 2017.

Taula completada amb data 8 de juny del 2017.

Més informació a:

 Estadístiques generals i regionals. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa de 15 a 64 anys T
 Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe T
 Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Creixement del cost laboral unitari T
 Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació T
 Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe T

Sou aquí: