Alumnes matriculats. Per nivells educatius. 2016M 

Alumnes. Total. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   1.564.835   1.573.563   1.586.145   100,0   100,0100,0
Espanya   10.118.098   10.157.823   10.160.738   100,0   100,0100,0
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   104.064.464   :   :   100,0   ::
Unitats: Nombre.

Font Catalunya: Departament d'Ensenyament. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Àmbit geogràfic: zona euro (18).

Nota: Les dades d'alumnes de la Unió Europea corresponents a l'any 2014 no inclouen la categoria 7 de la CINE 2011 (estudiants de màster o nivell equivalent).

Amunt
Alumnes. Educació infantil. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   324.101   313.795   308.246   20,7   19,919,4
Espanya   1.886.886   1.842.383   1.810.638   18,6   18,117,8
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   17.247.343   :   :   15,8   ::
Unitats: Nombre.

Font Catalunya: Departament d'Ensenyament. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Àmbit geogràfic: zona euro (18).

Amunt
Alumnes. Educació primària. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   473.327   483.312   488.488   30,2   30,730,8
Espanya   2.960.626   3.010.404   3.027.751   29,3   29,629,8
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   28.283.102   :   :   25,8   ::
Unitats: Nombre.

Font Catalunya: Departament d'Ensenyament. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Àmbit geogràfic: zona euro (18).

Amunt
Alumnes. Educació secundària. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   453.944   459.116   467.871   29,0   29,229,5
Espanya   3.288.424   3.341.112   3.353.647   32,5   32,933,0
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   44.321.837   :   :   40,5   ::
Unitats: Nombre.

Font Catalunya: Departament d'Ensenyament. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Àmbit geogràfic: zona euro (18).

Amunt
Alumnes. Educació terciària. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   313.463   317.340   321.540   20,0   20,220,3
Espanya   1.982.162   1.963.924   1.968.702   19,6   19,319,4
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   14.212.182   :   :   13,7   ::
Unitats: Nombre.

Font Catalunya: Departament d'Ensenyament i Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Àmbit geogràfic: zona euro (18).

Nota: Les dades d'alumnes de la Unió Europea corresponents a l'any 2014 no inclouen la categoria 7 de la CINE 2011 (estudiants de màster o nivell equivalent).


Data de publicació:

Darrer període (2016): 11 de desembre del 2017.

Sèries revisades amb data 10 de gener del 2018.

Més informació a:

 Població i condicions socials.(2001-2012). Eurostat.
 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: