Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi. 2016M 

Estudiants de nivell terciari. Total. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   313.463   317.340   321.540   100,0   100,0100,0
Espanya   1.982.162   1.963.924   1.968.702   99,9   100,0100,0
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   19.532.167   18.385.922   :   :   ::
Unitats: Nombre.

Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement i Departament d'Ensenyament. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Estudiants de nivell terciari. Arts i humanitats. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   25.620   25.149   25.931   10,2   9,910,0
Espanya   217.396   216.980   219.324   11,0   11,011,1
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: Nombre.

Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Estudiants de nivell terciari. Ciències socials i jurídiques. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   110.769   111.833   114.321   43,9   44,244,1
Espanya   833.247   820.032   826.506   42,0   41,842,0
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: Nombre.

Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Estudiants de nivell terciari. Ciències. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   16.641   16.743   17.281   6,6   6,66,7
Espanya   187.642   193.828   196.893   9,5   9,910,0
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: Nombre.

Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Estudiants de nivell terciari. Ciències de la salut. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   46.037   47.078   49.806   18,3   18,619,2
Espanya   269.973   274.992   285.208   13,6   14,014,5
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: Nombre.

Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Estudiants de nivell terciari. Enginyeries i arquitectura. 2016
        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   53.107   52.181   51.628   21,1   20,619,9
Espanya   472.736   458.092   440.771   23,8   23,322,4
Zona euro   :   :   :   :   ::
Unió Europea   :   :   :   :   ::
Unitats: Nombre.

Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 11 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Població i condicions socials.(2001-2012). Eurostat.
 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: