Consum d'energia primària respecte al PIB. 2014M 

           2012           2013           2014
Catalunya   124,0   120,3119,1
Espanya   123,3   116,9112,7
Zona euro   123,5   122,8117,1
Unió Europea   129,9   128,2121,6
Unitats: kep per 1.000 euros (constants any 2010).

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 14 de novembre del 2016.

Més informació a:

 Medi ambient i energia. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Electricitat obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: