Energia elèctrica obtinguda d'energies renovables. 2015M 

           2013           2014           2015
Catalunya   21,1   21,518,4
Espanya   36,7   37,836,9
Zona euro   :   ::
Unió Europea   25,4   27,528,8
Unitats: % respecte al consum total d'energia elèctrica.

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 20 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Medi ambient i energia. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Energia elèctrica obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: