Residus municipals. Per tipus de tractament. 2016M 

Residus municipals. Abocament. 2016
           2014           2015           2016
Catalunya   170        161     169     
Espanya   259        261     251     
Zona euro   :        :     :     
Unió Europea   132 (e)   123 (e)117 (e)
Unitats: Kg/hab./any.

Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(e) Valor estimat.

Advertiment: La dada de l'any 2010 era errònia. Es va corregir el 21 de novembre del 2017

Amunt
Residus municipals. Incineració. 2016
           2014           2015           2016
Catalunya   82        84     91     
Espanya   52        58     60     
Zona euro   :        :     :     
Unió Europea   126 (e)   129 (e)130 (e)
Unitats: Kg/hab./any.

Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(e) Valor estimat.
Amunt
Residus municipals. Reciclatge. 2016
           2014           2015           2016
Catalunya   134        142     141     
Espanya   76        84     81     
Zona euro   :        :     :     
Unió Europea   134 (e)   139 (e)140 (e)
Unitats: Kg/hab./any.

Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(e) Valor estimat.
Amunt
Residus municipals. Compostatge. 2016
           2014           2015           2016
Catalunya   51        51     50     
Espanya   62        53     51     
Zona euro   :        :     :     
Unió Europea   75 (e)   77 (e)79 (e)
Unitats: Kg/hab./any.

Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(e) Valor estimat.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 21 de novembre del 2017.

Taula completada amb data 13 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Medi Ambient i energia. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals. Generació T
 Residus municipals. Per tipus de tractament T
 Emissions de gasos amb efecte hivernacle Europa 2020 T
 Contaminació de l'aire T

Sou aquí: