Consum d'energia primària. Per productes. 2014M 

Consum d'energia primària. Total. 2014
        Valor        % sobre el total
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Catalunya   24.085   23.046   23.198   100,0   100,0100,0
Espanya   128.090   119.329   116.681   100,0   100,0100,0
Zona euro   1.185.712   1.176.440   1.134.556   100,0   100,0100,0
Unió Europea   1.685.617   1.667.791   1.607.754   100,0   100,0100,0
Unitats: Milers de tep.

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Amunt
Consum d'energia primària. Carbó. 2014
        Valor        % sobre el total
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Catalunya   33   31   32   0,1   0,10,1
Espanya   15.395   10.860   11.487   12,0   9,19,8
Zona euro   165.017   159.833   154.003   13,9   13,613,6
Unió Europea   294.554   287.184   269.046   17,5   17,216,7
Unitats: Milers de tep.

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Amunt
Consum d'energia primària. Petroli i derivats. 2014
        Valor        % sobre el total
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Catalunya   10.253   9.610   10.301   42,6   41,744,4
Espanya   52.915   50.310   49.066   41,3   42,242,1
Zona euro   423.098   415.893   411.895   35,7   35,436,3
Unió Europea   567.715   554.144   551.804   33,7   33,234,3
Unitats: Milers de tep.

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Amunt
Consum d'energia primària. Gas natural. 2014
        Valor        % sobre el total
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Catalunya   5.962   5.555   4.997   24,8   24,121,5
Espanya   28.576   26.163   23.667   22,3   21,920,3
Zona euro   277.805   274.459   239.553   23,4   23,321,1
Unió Europea   393.397   387.344   343.548   23,3   23,221,4
Unitats: Milers de tep.

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Amunt
Consum d'energia primària. Energia nuclear. 2014
        Valor        % sobre el total
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Catalunya   6.071   6.252   6.004   25,2   27,125,9
Espanya   15.856   14.633   14.782   12,4   12,312,7
Zona euro   174.055   172.329   173.943   14,7   14,615,3
Unió Europea   227.719   226.282   226.140   13,5   13,614,1
Unitats: Milers de tep.

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Amunt
Consum d'energia primària. Energies renovables i altres. 2014
        Valor        % sobre el total
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Catalunya   1.767   1.597   1.864   7,3   6,98,0
Espanya   15.348   17.363   17.680   12,0   14,615,2
Zona euro   145.738   153.927   155.163   12,3   13,113,7
Unió Europea   202.233   212.838   217.217   12,0   12,813,5
Unitats: Milers de tep.

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 14 de novembre del 2016.

Sèries revisades amb data 19 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Medi ambient i energia. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Electricitat obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: