Consum final d'energia. Per sectors. 2014M 

Consum final d'energia. Total. 2014
        Valor        % sobre el total
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Catalunya   13.641   12.983   12.991   100,0   100,0100,0
Espanya   83.152   80.771   79.225   100,0   100,0100,0
Zona euro   781.391   783.882   748.949   100,0   100,0100,0
Unió Europea   1.107.965   1.107.567   1.061.668   100,0   100,0100,0
Unitats: Milers de tep.

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Amunt
Consum final d'energia. Indústria. 2014
        Valor        % sobre el total
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Catalunya   3.679   3.473   3.540   27,0   26,827,3
Espanya   20.774   20.800   20.006   25,0   25,825,3
Zona euro   203.120   202.461   198.936   26,0   25,826,6
Unió Europea   277.949   277.600   273.965   25,1   25,125,8
Unitats: Milers de tep.

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Amunt
Consum final d'energia. Transport. 2014
        Valor        % sobre el total
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Catalunya   5.525   5.288   5.493   40,5   40,742,3
Espanya   33.348   31.785   31.989   40,1   39,440,4
Zona euro   249.809   248.134   250.771   32,0   31,733,5
Unió Europea   351.555   347.907   352.580   31,7   31,433,2
Unitats: Milers de tep.

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Amunt
Consum final d'energia. Llars i altres. 2014
        Valor        % sobre el total
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Catalunya   4.437   4.221   3.958   32,5   32,530,5
Espanya   29.030   28.187   27.231   34,9   34,934,4
Zona euro   328.461   333.287   299.242   42,0   42,540,0
Unió Europea   478.461   482.061   435.123   43,2   43,541,0
Unitats: Milers de tep.

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Advertiment: Les dades de l'any 2009 es van revisar el 17 de maig de 2017.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 14 de novembre del 2016.

Sèries revisades amb data 20 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Medi ambient i energia. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Electricitat obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: