Població projectada a 1 de gener. 2050M 

           2040           2045           2050
Catalunya   7.796.605   7.887.6527.939.176
Espanya   44.611.491   45.067.11845.543.565
Zona euro   :   ::
Unió Europea   523.545.921   525.171.079525.527.890
Unitats: Habitants.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2050): 16 d'octubre del 2014.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Projeccions
 Població projectada a 1 de gener T

Sou aquí: