Esperança de vida als 60 anys. Per sexe. 2015M 

        Homes        Dones        Total
Catalunya   23,1          27,5       25,4       
Espanya   23,0          27,5       25,3       
Zona euro   22,3 (bep)   26,3 (bep)24,4 (bep)
Unió Europea   21,6 (bep)   25,5 (bep)23,7 (bep)
Unitats: Anys.

Font Catalunya: Idescat; Departament de Salut. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(b) Ruptura de sèrie.
(e) Valor estimat.
(p) Provisional.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 29 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.
 Taules de vida.
 Anàlisi de la mortalitat. Departament de Salut.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Salut
 Llits d'hospital T
 Principals causes de mort T
 Esperança de vida en néixer. Per sexe T
 Esperança de vida als 60 anys. Per sexe T

Sou aquí: