Població estrangera a 1 de gener. 2016M 

           2014           2015           2016
Catalunya   14,5   13,713,6
Espanya   10,1   9,69,5
Zona euro   :   ::
Unió Europea   :   ::
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 27 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Població estrangera
 Població estrangera a 1 de gener T
 Sol·licitants d'asil T

Sou aquí: