Indicadors de la Unió EuropeaM 

Aquesta informació ja no està disponible.

Conjunt d'indicadors referents a diferents aspectes de la realitat demogràfica, econòmica i social de Catalunya, comparats amb Espanya i la Unió Europea. S'hi inclouen els nous indicadors de l'estratègia Europa 2020.

Trieu un indicador

TemesXifres de població

IndicadorsDensitat de població a 1 de gener. 2017
IndicadorsPoblació a 1 de gener. Per sexe. 2017
IndicadorsPoblació a 1 de gener. Per grups d'edat. 2017
IndicadorsDones per cada 100 homes. 2017
IndicadorsCreixement total de la població. 2016
TemesPoblació estrangera

IndicadorsSol·licitants d'asil. 2016
TemesLlars, famílies i matrimonis

IndicadorsTaxa bruta de nupcialitat. 2016
IndicadorsTaxa bruta de divorcis. 2016
TemesNaixements i defuncions

IndicadorsTaxa bruta de natalitat. 2016
IndicadorsNascuts vius fora del matrimoni. 2016
IndicadorsFills per dona. 2016
IndicadorsEdat mitjana a la maternitat. 2016
IndicadorsTaxa bruta de mortalitat. 2016
IndicadorsTaxa bruta de mortalitat infantil. 2016
IndicadorsTaxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe. 2013
IndicadorsCreixement natural de la població. 2016
TemesMigracions

IndicadorsCreixement migratori. 2016
TemesProjeccions

IndicadorsPoblació projectada a 1 de gener. 2050
TemesEducació

IndicadorsAlumnes matriculats. Per nivells educatius. 2016
IndicadorsEstudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi. 2016
IndicadorsPoblació de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe. 2017
IndicadorsPoblació de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe. 2017 Europa 2020
IndicadorsAbandonament prematur dels estudis. Per sexe. 2017 Europa 2020
IndicadorsFormació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe. 2017
IndicadorsDespesa pública en educació respecte al PIB. 2015
TemesSalut

IndicadorsLlits d'hospital. 2016
IndicadorsPrincipals causes de mort. 2015
IndicadorsEsperança de vida en néixer. Per sexe. 2015
IndicadorsEsperança de vida als 60 anys. Per sexe. 2015
TemesTreball

IndicadorsPoblació activa de 15 a 64 anys. 2017
IndicadorsTaxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe. 2017
IndicadorsPoblació ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors. 2017
IndicadorsTaxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe. 2017 Europa 2020
IndicadorsTaxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe. 2017
IndicadorsDispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe. 2017
IndicadorsTaxa d'atur. Per sexe. 2017
IndicadorsTaxa d'atur de menors de 25 anys. 2017
IndicadorsTaxa d'atur de llarga durada. Per sexe. 2017
IndicadorsCreixement del cost laboral unitari. 2016
IndicadorsPoblació de 0 a 17 anys en llars sense ocupació. 2017
IndicadorsPoblació de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe. 2017
TemesCondicions de vida

IndicadorsDesigualtat de la distribució de la renda. 2016
IndicadorsPoblació en risc de pobresa o d'exclusió social. 2016 Europa 2020
IndicadorsTaxa de risc de pobresa. Per sexe. 2016
IndicadorsPoblació que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. 2016 Europa 2020
IndicadorsPoblació amb privació material severa. 2016 Europa 2020
IndicadorsPoblació en risc de pobresa després de transferències socials. 2016 Europa 2020
IndicadorsTaxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe. 2016
IndicadorsBretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat. 2016
IndicadorsBretxa salarial entre homes i dones. 2015
TemesProtecció social

IndicadorsDespesa en prestacions socials respecte al PIB. 2014
TemesMacromagnituds

IndicadorsProducte interior brut. 2017
IndicadorsPIB per habitant. 2016
IndicadorsPIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC). 2016
IndicadorsValor afegit brut. Per sectors. 2017
TemesFinances públiques

IndicadorsSaldo del sector administracions públiques respecte al PIB. 2016
IndicadorsDeute públic respecte al PIB. 2016
TemesInversió i comerç exterior

IndicadorsComerç exterior. 2017
TemesPreus

IndicadorsÍndex de preus de consum harmonitzat (IPCH). 2017
TemesRecerca · Tecnologia

IndicadorsDespesa interior bruta en R+D respecte al PIB. 2015 Europa 2020
IndicadorsDespesa en R+D. Per sectors d'execució. 2015
IndicadorsInvestigadors en R+D. Per sexe. 2015
IndicadorsLlars amb accés a Internet. 2017
IndicadorsUsuaris habituals d'Internet. Per sexe. 2017
IndicadorsPersones que han comprat per Internet. 2017
IndicadorsEmpreses que han venut a través de comerç electrònic. 2017
IndicadorsÚs de l'administració electrònica. 2017
TemesAgricultura · Ramaderia · Pesca

IndicadorsProducció final agrària. 2016
TemesComerç · Serveis

IndicadorsEmpreses en el sector comerç. 2015
IndicadorsPersones ocupades en el sector comerç. 2015
IndicadorsVolum de negoci en el sector comerç. 2015
TemesIndústria · Energia

IndicadorsÍndex de producció industrial corregit d'efecte calendari. 2017
IndicadorsProducció d'energia primària. 2014
IndicadorsConsum d'energia primària sense usos no energètics. 2014 Europa 2020
IndicadorsConsum d'energia primària. Per productes. 2014
IndicadorsConsum final d'energia. Per sectors. 2014
IndicadorsConsum d'energia per habitant. 2014
IndicadorsConsum d'energia primària respecte al PIB. 2014
IndicadorsElectricitat obtinguda d'energies renovables. 2015
IndicadorsConsum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut. 2015 Europa 2020
TemesTransport

IndicadorsVolum del transport de mercaderies respecte al PIB. 2014
IndicadorsVolum del transport de passatgers respecte al PIB. 2014
IndicadorsTransport interior de mercaderies. 2014
IndicadorsTransport de passatgers en turismes respecte al transport interior total. 2014
IndicadorsTransport aeri. Passatgers. 2017
TemesTurisme

IndicadorsEstabliments turístics. 2016
IndicadorsPlaces turístiques. 2016
IndicadorsPernoctacions. 2016
TemesMedi ambient

IndicadorsResidus municipals. Generació. 2016
IndicadorsResidus municipals. Per tipus de tractament. 2016
IndicadorsEmissions de gasos amb efecte hivernacle. 2015 Europa 2020
IndicadorsContaminació de l'aire. 2016

Les fletxes vermelles destaquen els indicadors que s'han carregat en els darrers dies.

Sou aquí: