Empreses en el sector comerç. 2015M 

        Valor        Percentatge (%)
        Comerç        Comerç        Venda i repar.        Total        Comerç        Comerç        Venda i repar.        Total
        a l'engròs        al detall        vehicles motor                a l'engròs        al detall        vehicles motor        
Catalunya   41.602   71.856   10.340   123.798   33,6   58,0   8,4100,0
Espanya   205.781   450.958   69.141   725.880   28,3   62,1   9,5100,0
Zona euro   :   :   :   :   :   :   ::
Unió Europea   1.797.035   3.568.793   839.250   6.205.080   29,0   57,5   13,5100,0
Unitats: Nombre.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 30 de novembre del 2017.

Taula completada amb data 12 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Indústria, comerç i serveis. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Empreses en el sector comerç T
 Persones ocupades en el sector comerç T
 Volum de negoci en el sector comerç T

Sou aquí: