Persones ocupades en el sector comerç. 2015M 

        Valor (mitjana anual)        Percentatge (%)
        Comerç        Comerç        Venda i repar.        Total        Comerç        Comerç        Venda i repar.        Total
        a l'engròs        al detall        vehicles motor                a l'engròs        al detall        vehicles motor        
Catalunya   213.091   284.384   44.114   541.589   39,3   52,5   8,1100,0
Espanya   1.029.165   1.646.089   279.787   2.955.041   34,8   55,7   9,5100,0
Zona euro   :   :   :   :   :   :   ::
Unió Europea   10.396.761   18.801.817   3.794.050   32.992.629   31,5   57,0   11,5100,0
Unitats: Nombre.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 30 de novembre del 2017.

Sèries revisades amb data 12 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Indústria, comerç i serveis. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Empreses en el sector comerç T
 Persones ocupades en el sector comerç T
 Volum de negoci en el sector comerç T

Sou aquí: