Volum de negoci en el sector comerç. 2014M 

        Valor        Percentatge (%)
        Comerç        Comerç        Venda i repar.        Total        Comerç        Comerç        Venda i repar.        Total
        a l'engròs        al detall        vehicles motor                a l'engròs        al detall        vehicles motor        
Catalunya   78.808   35.925   12.097   126.829   62,1   28,3   9,5100,0
Espanya   393.931   204.260   58.335   656.527   60,0   31,1   8,9100,0
Zona euro   :   :   :   :   :   :   ::
Unió Europea   5.967.512   2.765.307   1.090.607   9.823.425   60,7   28,2   11,1100,0
Unitats: Milions d'euros.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 18 d'octubre del 2016.

Més informació a:

 Indústria, comerç i serveis. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Empreses en el sector comerç T
 Persones ocupades en el sector comerç T
 Volum de negoci en el sector comerç T

Sou aquí: