Volum de negoci en el sector comerç. 2015M 

        Valor        Percentatge (%)
        Comerç        Comerç        Venda i repar.        Total        Comerç        Comerç        Venda i repar.        Total
        a l'engròs        al detall        vehicles motor                a l'engròs        al detall        vehicles motor        
Catalunya   80.439   37.814   13.408   131.661   61,1   28,7   10,2100,0
Espanya   401.922   213.134   67.002   682.058   58,9   31,2   9,8100,0
Zona euro   :   :   :   :   :   :   ::
Unió Europea   5.861.677   2.879.948   1.230.970   9.972.595   58,8   28,9   12,3100,0
Unitats: Milions d'euros.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 30 de novembre del 2017.

Sèries revisades amb data 12 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Indústria, comerç i serveis. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Empreses en el sector comerç T
 Persones ocupades en el sector comerç T
 Volum de negoci en el sector comerç T

Sou aquí: