Concessions de nacionalitat espanyola per residència. Per sexeM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   21.658   15.330   18.813   -70,5   -29,222,7
Homes   11.034   7.663   9.438   -68,3   -30,623,2
Dones   10.620   7.666   9.375   -72,5   -27,822,3
Unitats: Nombre.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   93.714   78.000   93.760   -64,1   -16,820,2
Homes   43.669   35.312   42.680   -63,0   -19,120,9
Dones   50.034   42.683   51.079   -65,1   -14,719,7
Unitats: Nombre.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Nota: El total inclou el nombre de concessions en les quals no consta el sexe.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 26 de juny del 2017.

Sèries revisades amb data 9 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Concessions de nacionalitat espanyola. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Població estrangera
 Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat T
 Concessions de nacionalitat espanyola per residència. Per sexe T
 Estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. Per sexe T
 Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe T

Sou aquí: