Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexeM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   12.860   9.777   16.825   8,4   -24,072,1
Homes   5.725   4.349   7.256   7,2   -24,066,8
Dones   7.135   5.428   9.569   9,4   -23,976,3

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   49.053   49.669   54.739   10,2   1,310,2
Homes   21.422   21.498   23.263   9,6   0,48,2
Dones   27.631   28.171   31.476   10,6   2,011,7

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Nota: El total inclou el nombre d'autoritzacions d'estada en les quals no consta el sexe.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 19 de maig del 2017.

Més informació a:

 Autoritzacions d'estada per estudis. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Població estrangera
 Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat T
 Concessions de nacionalitat espanyola per residència. Per sexe T
 Estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. Per sexe T
 Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe T

Sou aquí: