Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100M RSS 

Catalunya. 2050
           2040           2045           2050
Població (escenari baix)   88   8684
Població (escenari mitjà)   104   105106
Població (escenari alt)   120   124129
Unitats: Índex base 2013=100.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. 2050
           2040           2045           2050
Població   96   9594
Unitats: Índex base 2013=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (2050): 16 d'octubre del 2014.

Més informació a:

 Projeccions de població. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Projeccions
 Població projectada a 1 de gener T
 Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100 T
 Població projectada a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Població activa projectada. Per sexe T
 Població activa projectada. Per grups d'edat T
 Llars projectades segons la grandària a 1 de gener T

Sou aquí: