Població projectada a 1 de gener. Per grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2050
        Valor        Percentatge (%)
           2040           2045           2050           2040           2045           2050
Població (escenari baix)   6.588   6.438   6.246   100,00   100,00100,00
De 0 a 15 anys   799   805   779   12,10   12,5012,50
De 16 a 64 anys   3.788   3.515   3.353   57,50   54,6053,70
De 65 anys i més   2.001   2.118   2.114   30,40   32,9033,90
Població (escenari mitjà)   7.797   7.888   7.939   100,00   100,00100,00
De 0 a 15 anys   1.075   1.112   1.113   13,80   14,1014,00
De 16 a 64 anys   5.205   4.410   4.381   58,30   55,9055,20
De 65 anys i més   2.176   2.366   2.445   27,90   30,0030,80
Població (escenari alt)   8.938   9.291   9.615   100,00   100,00100,00
De 0 a 15 anys   1.354   1.440   1.480   15,20   15,5015,40
De 16 a 64 anys   5.243   5.247   5.366   58,70   56,5055,80
De 65 anys i més   2.341   2.604   2.769   26,20   28,0028,80
Unitats: Milers d'habitants.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. 2050
        Valor        Percentatge (%)
           2040           2045           2050           2040           2045           2050
Població   44.754   44.340   43.732   100,00   100,00100,00
De 0 a 15 anys   4.985   4.985   4.919   11,14   11,2411,25
De 16 a 64 anys   25.274   23.523   22.364   56,47   53,0551,14
De 65 anys i més   14.495   15.832   16.448   32,39   35,7137,61
Unitats: Milers d'habitants.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (2050): 16 d'octubre del 2014.

Més informació a:

 Projeccions de població. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Projeccions
 Població projectada a 1 de gener T
 Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100 T
 Població projectada a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Població activa projectada. Per sexe T
 Població activa projectada. Per grups d'edat T
 Llars projectades segons la grandària a 1 de gener T

Sou aquí: