Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   1.028.069   1.023.398   1.041.362   -5,6   -0,51,8
De 0 a 14 anys   169.177   164.466   163.208   -7,6   -2,8-0,8
De 15 a 64 anys   823.862   822.120   838.939   -5,6   -0,22,0
De 65 anys i més   35.030   36.812   39.215   3,6   5,16,5
Homes   536.072   531.368   536.847   -6,0   -0,91,0
De 0 a 14 anys   87.453   85.098   84.436   -7,5   -2,7-0,8
De 15 a 64 anys   433.039   429.941   435.116   -6,0   -0,71,2
De 65 anys i més   15.580   16.329   17.295   3,5   4,85,9
Dones   491.997   492.030   504.515   -5,2   0,02,5
De 0 a 14 anys   81.724   79.368   78.772   -7,6   -2,9-0,8
De 15 a 64 anys   390.823   392.179   403.823   -5,1   0,33,0
De 65 anys i més   19.450   20.483   21.920   3,7   5,37,0
Percentatge sobre la població total (%)   13,7   13,6   13,8   ..   ....
Unitats: Persones.

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   4.729.644   4.618.581   4.572.807   -5,8   -2,3-1,0
De 0 a 14 anys   703.208   683.240   673.628   -6,4   -2,8-1,4
De 15 a 64 anys   3.721.671   3.635.795   3.598.998   -6,2   -2,3-1,0
De 65 anys i més   304.765   299.546   300.181   -0,1   -1,70,2
Homes   2.409.627   2.341.506   2.305.105   -6,2   -2,8-1,6
De 0 a 14 anys   362.403   351.998   347.341   -6,3   -2,9-1,3
De 15 a 64 anys   1.898.571   1.844.731   1.814.419   -6,6   -2,8-1,6
De 65 anys i més   148.653   144.777   143.345   -0,6   -2,6-1,0
Dones   2.320.017   2.277.075   2.267.702   -5,4   -1,9-0,4
De 0 a 14 anys   340.805   331.242   326.287   -6,5   -2,8-1,5
De 15 a 64 anys   1.823.100   1.791.064   1.784.579   -5,7   -1,8-0,4
De 65 anys i més   156.112   154.769   156.836   0,5   -0,91,3
Percentatge sobre la població total (%)   10,1   9,9   9,8   ..   ....
Unitats: Persones.

Font: INE. Padró municipal d'habitants.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 22 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Padró municipal d'habitants. Ampliació de resultats de la població extrangera. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Població estrangera
 Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat T
 Concessions de nacionalitat espanyola per residència. Per sexe T
 Estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. Per sexe T
 Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe T

Sou aquí: