Població activa projectada. Per sexeM RSS 

Catalunya. 2050
        Valor        Taxa d'activitat
                de 16 a 64 anys (%)
           2040           2045           2050           2040           2045           2050
Escenari baix   2.983,9   2.797,3   2.666,3   76,8   77,477,6
Homes   1.602,5   1.504,8   1.435,5   81,2   81,881,9
Dones   1.381,4   1.292,5   1.230,8   72,3   72,973,2
Escenari mitjà   3.785,5   3.698,9   3.666,4   80,6   81,081,1
Homes   2.002,2   1.958,7   1.942,5   84,0   84,484,4
Dones   1.783,3   1.740,3   1.723,9   77,1   77,577,7
Escenari alt   4.520,9   4.549,5   4.633,9   83,1   83,483,3
Homes   2.400,1   2.417,7   2.463,2   86,2   86,586,4
Dones   2.120,8   2.131,8   2.170,6   79,8   80,180,1
Unitats: Milers d'actius/ves.

Font: Idescat. Projeccions de població activa. 2015-2051.


Data de publicació:

Darrer període (2050): 14 d'abril del 2016.

Més informació a:

 Projeccions de població activa. Idescat.
 Cens de població i habitatges. Idescat.
 Enquesta de població activa. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Projeccions
 Població projectada a 1 de gener T
 Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100 T
 Població projectada a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Població activa projectada. Per sexe T
 Població activa projectada. Per grups d'edat T
 Llars projectades segons la grandària a 1 de gener T

Sou aquí: