Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitatM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Motòrica   188.775   178.403   182.130   4,8   -5,52,1
Física no motòrica   125.201   111.957   112.236   4,9   -10,60,2
Visual   36.090   33.091   33.050   3,1   -8,3-0,1
Auditiva   29.424   29.330   30.243   4,6   -0,33,1
Psíquica   51.902   53.147   54.973   3,9   2,43,4
Malaltia mental   105.963   102.185   105.511   5,4   -3,63,3
No consta   643   6.773   10.960   -2,6   953,361,8
Total   537.998   514.886   529.103   4,7   -4,32,8

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Nota: L'any 2015 es produeix un trencament de la sèrie per causes administratives: incorporació de les persones beneficiàries de pensions contributives d'invalidesa no reconegudes prèviament i un procés especial de depuració de baixes.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 3 de març del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T
 Equipaments dels serveis socials. Places T

Sou aquí: