Despeses del sistema de protecció socialM RSS 

Catalunya. 2014
                Euros per
        Import        %        habitant
Prestacions de protecció social   41.993.005   100,005.675
Malaltia/assitència sanitària   10.437.300   24,851.411
Invalidesa   3.125.892   7,44422
Vellesa   16.995.462   40,472.297
Supervivència   3.954.506   9,42534
Família/fills   1.670.123   3,98226
Atur   4.695.959   11,18635
Habitatge   113.059   0,2715
Exclusió social no classificada   1.000.704   2,38135
Despeses d'administració   387.822   0,9152
Altres despeses   36.421   0,095
Total   42.417.248   1005.732
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat. Comptes de la protecció social.

Amunt
Espanya. 2014
                Euros per
        Import        %        habitant
Prestacions de protecció social   258.355.398   98,185.561
Malaltia/assitència sanitària   67.329.291   25,591.449
Invalidesa   18.988.971   7,22409
Vellesa   101.334.997   38,512.181
Supervivència   25.544.066   9,71550
Família/fills   13.651.417   5,19294
Atur   1.106.519   0,4224
Habitatge   1.106.519   0,4224
Exclusió social no classificada   2.605.699   0,9956
Despeses d'administració   4.755.455   1,81102
Altres despeses   24.495   0,011
Total   263.135.348   1005.664
Unitats: Milers d'euros.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; INE.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 22 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Els comptes de protecció social. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T
 Equipaments dels serveis socials. Places T

Sou aquí: