Finançament del sistema de protecció socialM RSS 

Catalunya. 2014
                Euros
        Import        %        per habitant
Cotitzacions efectives dels ocupadors   16.426.445   40,152.220
Cotitzacions imputades dels ocupadors   2.618.705   6,40354
Cotitzacions de les persones protegides   5.775.914   14,12781
Aportació administració autonòmica   10.873.441   26,581.469
Aportació administració central   4.045.103   9,89547
Aportació altres administracions   440.604   1,0860
Altres ingressos corrents   706.712   1,7396
Total   40.914.596   1005.529
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat. Comptes de la protecció social.

Amunt
Espanya. 2014
                Euros
        Import        %        per habitant
Cotitzacions efectives dels ocupadors   86.605.044   34,191.864
Cotitzacions imputades dels ocupadors   16.487.705   6,51355
Cotitzacions de les persones protegides   32.212.706   12,72693
Aportació administració central   38.490.869   15,19829
Aportació altres administracions   72.892.457   28,771.569
Altres ingressos corrents   6.646.681   2,62143
Total   253.335.461   1005.453
Unitats: Milers d'euros.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; INE.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 22 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Els comptes de la protecció social. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T
 Equipaments dels serveis socials. Places T

Sou aquí: