Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipusM RSS 

Catalunya. 2016
        Mitjana anual de pensions        Import anual        Pensió mensual mitjana
        Milers        Índex        Variació        Milers        Índex        Variació                Índex        Variació
        de pensions        1990=100        (%)        d'euros        1990=100        (%)        Euros        1990=100        (%)
Incapacitat permanent   165,3   59,0   0,0   2.357.669   219,0   1,1   1.015,6   383,11,1
Jubilació   1.084,3   211,5   2,4   15.932.860   711,0   3,7   1.069,2   349,62,2
Viduïtat   395,3   154,6   0,2   3.569.059   530,9   1,6   648,4   353,81,5
Orfandat i Favor familiar   49,5   219,8   0,3   265.100   511,1   2,3   380,5   234,51,4
Total   1.694,4   158,2   1,6   22.124.688   547,5   3,1   945,7   359,72,1

Font: Institut Nacional de la Seguretat Social; Institut Social de la Marina.

Amunt
Espanya. 2016
        Mitjana anual de pensions        Import anual        Pensió mensual mitjana
        Milers        Índex        Variació        Milers        Índex        Variació                Índex        Variació
        de pensions        1990=100        (%)        d'euros        1990=100        (%)        Euros        1990=100        (%)
Incapacitat permanent   938,3   59,8   0,7   12.281.929   197,1   1,5   931,5   337,60,7
Jubilació   5.732,0   204,4   1,6   83.644.109   695,4   3,8   1.052,0   350,72,1
Viduïtat   2.358,7   153,1   0,2   21.053.578   523,7   1,4   641,2   350,91,3
Orfandat i Favor familiar   380,2   200,8   0,7   2.090.178   479,1   2,1   393,0   247,81,4
Total   9.409,2   154,2   1,1   119.069.794   524,1   3,1   911,3   351,01,9

Font: Institut Nacional de la Seguretat Social; Institut Social de la Marina.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 18 de desembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: