Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 1991
        Valor        Variació (%)
           1989           1990           1991           1989           1990           1991
Pensions no contributives de la Seguretat Social   :   :   ..   ..   ....
     Jubilació   :   :   1.905   ..   ....
     Invalidesa   :   :   137   ..   ....
Pensions assistencials      
     Malaltia   :   :   13.017   ..   ....
     Vellesa   :   :   17.720   ..   ....
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   :   :   21.526   ..   ....
     Subsidi assistencial per atur   :   :   72.637   ..   ....
     Renda Mínima d'Inserció   :   :   897   ..   ....
Total   :   :   127.839   ..   ....
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.

: No disponible.

Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.

Amunt
Espanya. 1991
        Valor        Variació (%)
           1989           1990           1991           1989           1990           1991
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   :   :   24.733   ..   ....
     Invalidesa   :   :   3.836   ..   ....
Pensions assistencials      
     Malaltia   :   :   167.310   ..   ....
     Vellesa   :   :   161.424   ..   ....
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   :   :   241.061   ..   ....
     Subsidi assistencial per atur   :   :   811.831   ..   ....
Total   :   :   1.410.195   ..   ....
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Taula completada amb data 21 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: