Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 1992
        Valor        Variació (%)
           1990           1991           1992           1990           1991           1992
Pensions no contributives de la Seguretat Social   :   ..   ..   ..   ....
     Jubilació   :   1.905   11.180   ..   ..486,9
     Invalidesa   :   137   2.376   ..   ..1.634,3
Pensions assistencials      
     Malaltia   :   13.017   12.167   ..   ..-6,5
     Vellesa   :   17.720   15.712   ..   ..-11,3
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   :   21.526   22.736   ..   ..5,6
     Subsidi assistencial per atur   :   72.637   84.320   ..   ..16,1
     Renda Mínima d'Inserció   :   897   2.143   ..   ..138,9
Total   :   127.839   150.634   ..   ..17,8
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.

: No disponible.

Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.

Amunt
Espanya. 1992
        Valor        Variació (%)
           1990           1991           1992           1990           1991           1992
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   :   24.733   58.904   ..   ..138,2
     Invalidesa   :   3.836   21.170   ..   ..451,9
Pensions assistencials      
     Malaltia   :   167.310   173.957   ..   ..4,0
     Vellesa   :   161.424   145.240   ..   ..-10,0
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   :   241.061   237.776   ..   ..-1,4
     Subsidi assistencial per atur   :   811.831   901.951   ..   ..11,1
Total   :   1.410.195   1.538.998   ..   ..9,1
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Taula completada amb data 21 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: