Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 1996
        Valor        Variació (%)
           1994           1995           1996           1994           1995           1996
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   20.970   23.131   25.379   24,3   10,39,7
     Invalidesa   12.997   15.999   18.905   63,8   23,118,2
Pensions assistencials      
     Malaltia   8.957   7.714   6.393   -15,0   -13,9-17,1
     Vellesa   10.434   8.524   6.843   -19,7   -18,3-19,7
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   17.357   15.029   12.966   -14,2   -13,4-13,7
     Subsidi assistencial per atur   97.439   84.327   77.642   -7,9   -13,5-7,9
     Renda Mínima d'Inserció   5.672   6.814   7.967   44,3   20,116,9
Total   173.826   161.538   156.095   -2,5   -7,1-3,4
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.

Amunt
Espanya. 1996
        Valor        Variació (%)
           1994           1995           1996           1994           1995           1996
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   154.486   176.063   196.104   30,3   14,011,4
     Invalidesa   114.487   147.872   178.202   62,9   29,220,5
Pensions assistencials      
     Malaltia   133.282   115.062   95.427   -14,3   -13,7-17,1
     Vellesa   94.250   75.735   59.094   -19,4   -19,6-22,0
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   183.167   160.277   140.479   -13,1   -12,5-12,4
     Subsidi assistencial per atur   1.020.289   830.120   749.722   -6,8   -18,6-9,7
Total   1.699.961   1.505.129   1.419.028   -3,8   -11,5-5,7
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: