Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 1998
        Valor        Variació (%)
           1996           1997           1998           1996           1997           1998
Pensions no contributives de la Seguretat Social   ..   ..   ..   ..   ....
     Jubilació   25.379   26.465   28.196   9,7   4,36,5
     Invalidesa   18.905   21.165   23.550   18,2   12,011,3
Pensions assistencials      
     Malaltia   6.393   5.472   4.045   -17,1   -14,4-26,1
     Vellesa   6.843   5.591   3.903   -19,7   -18,3-30,2
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   12.966   11.350   9.883   -13,7   -12,5-12,9
     Subsidi assistencial per atur   77.642   70.242   60.336   -7,9   -9,5-14,1
     Renda Mínima d'Inserció   7.967   9.195   10.042   16,9   15,49,2
Total   156.095   149.480   139.955   -3,4   -4,2-6,4
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.

Amunt
Espanya. 1998
        Valor        Variació (%)
           1996           1997           1998           1996           1997           1998
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   196.104   208.075   216.966   11,4   6,14,3
     Invalidesa   178.202   201.775   220.561   20,5   13,29,3
Pensions assistencials      
     Malaltia   95.427   77.103   63.724   -17,1   -19,2-17,4
     Vellesa   59.094   46.079   36.124   -22,0   -22,0-21,6
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   140.479   123.600   108.692   -12,4   -12,0-12,1
     Subsidi assistencial per atur   749.722   710.141   667.763   -9,7   -5,3-6,0
Total   1.419.028   1.366.773   1.313.830   -5,7   -3,7-3,9
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Taula completada amb data 21 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: