Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 1999
        Valor        Variació (%)
           1997           1998           1999           1997           1998           1999
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   26.465   28.196   29.805   4,3   6,55,7
     Invalidesa   21.165   23.550   25.901   12,0   11,310,0
Pensions assistencials      
     Malaltia   5.472   4.045   3.207   -14,4   -26,1-20,7
     Vellesa   5.591   3.903   2.806   -18,3   -30,2-28,1
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   11.350   9.883   8.570   -12,5   -12,9-13,3
     Subsidi assistencial per atur   70.242   60.336   51.382   -9,5   -14,1-14,8
     Renda Mínima d'Inserció   9.195   10.042   9.689   15,4   9,2-3,5
Total   149.480   139.955   131.360   -4,2   -6,4-6,1
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.

Amunt
Espanya. 1999
        Valor        Variació (%)
           1997           1998           1999           1997           1998           1999
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   208.075   216.966   223.434   6,1   4,33,0
     Invalidesa   201.775   220.561   234.185   13,2   9,36,2
Pensions assistencials      
     Malaltia   77.103   63.724   59.211   -19,2   -17,4-7,1
     Vellesa   46.079   36.124   27.942   -22,0   -21,6-22,6
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   123.600   108.692   95.199   -12,0   -12,1-12,4
     Subsidi assistencial per atur   710.141   667.763   610.958   -5,3   -6,0-8,5
Total   1.366.773   1.313.830   1.250.929   -3,7   -3,9-4,8
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: