Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 2001
        Valor        Variació (%)
           1999           2000           2001           1999           2000           2001
Pensions no contributives de la Seguretat Social   ..   ..   ..   ..   ....
     Jubilació   29.805   30.876   31.180   5,7   3,61,0
     Invalidesa   25.901   27.320   28.338   10,0   5,53,7
Pensions assistencials   ..   ..   ..   ..   ....
     Malaltia   3.207   2.458   1.986   -20,7   -23,4-19,2
     Vellesa   2.806   1.842   1.316   -28,1   -34,4-28,6
Altres prestacions   ..   ..   ..   ..   ....
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   8.570   7.460   6.590   -13,3   -13,0-11,7
     Subsidi assistencial per atur   51.382   45.782   43.084   -14,8   -10,9-5,9
     Renda Mínima d'Inserció   9.689   9.819   9.754   -3,5   1,3-0,7
Total   131.360   125.557   122.248   -6,1   -4,4-2,6
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.

Amunt
Espanya. 2001
        Valor        Variació (%)
           1999           2000           2001           1999           2000           2001
Pensions no contributives de la Seguretat Social   ..   ..   ..   ..   ....
     Jubilació   223.434   228.859   276.488   3,0   2,420,8
     Invalidesa   234.185   242.416   205.098   6,2   3,5-15,4
Pensions assistencials   ..   ..   ..   ..   ....
     Malaltia   59.211   46.599   40.750   -7,1   -21,3-12,6
     Vellesa   27.942   21.460   17.045   -22,6   -23,2-20,6
Altres prestacions   ..   ..   ..   ..   ....
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   95.199   83.471   73.421   -12,4   -12,3-12,0
     Subsidi assistencial per atur   610.958   592.078   590.600   -8,5   -3,1-0,2
Total   1.250.929   1.214.883   1.203.402   -4,8   -2,9-0,9
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Taula completada amb data 20 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: