Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 2003
        Valor        Variació (%)
           2001           2002           2003           2001           2002           2003
Pensions no contributives de la Seguretat Social   ..   ..   ..   ..   ....
     Jubilació   31.180   30.760   30.593   1,0   -1,3-0,5
     Invalidesa   28.338   29.363   30.229   3,7   3,62,9
Pensions assistencials      
     Malaltia   1.986   1.720   1.478   -19,2   -13,4-14,1
     Vellesa   1.316   1.019   803   -28,6   -22,6-21,2
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   6.590   5.748   5.038   -11,7   -12,8-12,4
     Subsidi assistencial per atur   43.084   44.254   45.571   -5,9   2,73,0
     Renda Mínima d'Inserció   9.754   10.463   11.842   -0,7   7,313,2
Total   122.248   123.327   125.554   -2,6   0,91,8
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.

Amunt
Espanya. 2003
        Valor        Variació (%)
           2001           2002           2003           2001           2002           2003
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   276.488   278.256   281.154   20,8   0,61,0
     Invalidesa   205.098   207.540   207.193   -15,4   1,2-0,2
Pensions assistencials      
     Malaltia   40.750   35.892   31.794   -12,6   -11,9-11,4
     Vellesa   17.045   13.541   10.871   -20,6   -20,6-19,7
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   73.421   64.606   56.868   -12,0   -12,0-12,0
     Subsidi assistencial per atur   590.600   578.700   559.900   -0,2   -2,0-3,2
Total   1.203.402   1.178.535   1.147.780   -0,9   -2,1-2,6
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Taula completada amb data 21 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: