Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 2004
        Valor        Variació (%)
           2002           2003           2004           2002           2003           2004
Pensions no contributives de la Seguretat Social   ..   ..   ..   ..   ....
     Jubilació   30.760   30.593   29.896   -1,3   -0,5-2,3
     Invalidesa   29.363   30.229   30.287   3,6   2,90,2
Pensions assistencials      
     Malaltia   1.720   1.478   1.244   -13,4   -14,1-15,8
     Vellesa   1.019   803   611   -22,6   -21,2-23,9
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   5.748   5.038   4.340   -12,8   -12,4-13,9
     Subsidi assistencial per atur   44.254   45.571   46.055   2,7   3,01,1
     Renda Mínima d'Inserció   10.463   11.842   12.741   7,3   13,27,6
Total   123.327   125.554   125.174   0,9   1,8-0,3
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.

Amunt
Espanya. 2004
        Valor        Variació (%)
           2002           2003           2004           2002           2003           2004
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   278.256   281.154   281.448   0,6   1,00,1
     Invalidesa   207.540   207.193   207.025   1,2   -0,2-0,1
Pensions assistencials      
     Malaltia   35.892   31.794   28.273   -11,9   -11,4-11,1
     Vellesa   13.541   10.871   8.488   -20,6   -19,7-21,9
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   64.606   56.868   49.878   -12,0   -12,0-12,3
     Subsidi assistencial per atur   578.700   559.900   559.984   -2,0   -3,20,0
Total   1.178.535   1.147.780   1.135.096   -2,1   -2,6-1,1
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Taula completada amb data 21 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: