Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 2005
        Valor        Variació (%)
           2003           2004           2005           2003           2004           2005
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   30.593   29.896   29.325   -0,5   -2,3-1,9
     Invalidesa   30.229   30.287   30.509   2,9   0,20,7
Pensions assistencials      
     Malaltia   1.478   1.244   1.033   -14,1   -15,8-17,0
     Vellesa   803   611   459   -21,2   -23,9-24,9
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   5.038   4.340   3.580   -12,4   -13,9-17,5
     Subsidi assistencial per atur   45.571   46.055   46.426   3,0   1,10,8
     Renda Mínima d'Inserció   11.842   12.741   13.065   13,2   7,62,5
Total   125.554   125.174   124.397   1,8   -0,3-0,6
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.

Amunt
Espanya. 2005
        Valor        Variació (%)
           2003           2004           2005           2003           2004           2005
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   281.154   281.448   279.189   1,0   0,1-0,8
     Invalidesa   207.193   207.025   205.319   -0,2   -0,1-0,8
Pensions assistencials      
     Malaltia   31.794   28.273   25.676   -11,4   -11,1-9,2
     Vellesa   10.871   8.488   7.425   -19,7   -21,9-12,5
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   56.868   49.878   43.287   -12,0   -12,3-13,2
     Subsidi assistencial per atur   559.900   559.984   558.500   -3,2   0,0-0,3
Total   1.147.780   1.135.096   1.119.396   -2,6   -1,1-1,4
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: