Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 2009
        Valor        Variació (%)
           2007           2008           2009           2007           2008           2009
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   33.228   32.652   31.919   -2,0   -1,7-2,2
     Invalidesa   25.451   25.033   24.670   0,0   -1,6-1,5
Pensions assistencials      
     Malaltia   116   73   54   -64,3   -37,1-26,0
     Vellesa   63   40   32   -55,9   -36,5-20,0
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   2.631   2.152   1.857   -16,1   -18,2-13,7
     Subsidi assistencial per atur   50.243   61.335   113.054   8,0   22,184,3
     Renda Mínima d'Inserció   12.643   12.825   18.078   -3,2   1,441,0
Total   124.375   134.110   189.664   1,5   7,841,4
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.

Amunt
Espanya. 2009
        Valor        Variació (%)
           2007           2008           2009           2007           2008           2009
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   271.369   265.314   260.908   -2,0   -2,2-1,7
     Invalidesa   203.438   199.410   197.126   -0,7   -2,0-1,1
Pensions assistencials      
     Malaltia   19.852   17.487   15.480   -10,9   -11,9-11,5
     Vellesa   4.430   3.589   2.940   -20,5   -19,0-18,1
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   33.149   28.728   24.927   -13,3   -13,3-13,2
     Subsidi assistencial per atur   400.485   479.920   923.715   -28,3   19,892,5
Total   932.723   994.448   1.425.096   -15,7   6,643,3
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: