Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 2010
        Valor        Variació (%)
           2008           2009           2010           2008           2009           2010
Pensions no contributives de la Seguretat Social   ..   ..   ..   ..   ....
     Jubilació   32.652   31.919   31.516   -1,7   -2,2-1,3
     Invalidesa   25.033   24.670   24.679   -1,6   -1,50,0
Pensions assistencials      
     Malaltia   73   54   41   -37,1   -26,0-24,1
     Vellesa   40   32   26   -36,5   -20,0-18,8
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   2.152   1.857   1.639   -18,2   -13,7-11,7
     Subsidi assistencial per atur   61.335   113.054   186.179   22,1   84,364,7
     Renda Mínima d'Inserció   12.825   18.078   26.359   1,4   41,045,8
Total   134.110   189.664   270.439   7,8   41,442,6
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.

Amunt
Espanya. 2010
        Valor        Variació (%)
           2008           2009           2010           2008           2009           2010
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   265.314   260.908   257.136   -2,2   -1,7-1,4
     Invalidesa   199.410   197.126   196.159   -2,0   -1,1-0,5
Pensions assistencials      
     Malaltia   17.487   15.480   13.699   -11,9   -11,5-11,5
     Vellesa   3.589   2.940   2.490   -19,0   -18,1-15,3
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   28.728   24.927   21.424   -13,3   -13,2-14,1
     Subsidi assistencial per atur   479.920   923.715   1.444.982   19,8   92,556,4
Total   994.448   1.425.096   1.935.890   6,6   43,335,8
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Taula completada amb data 21 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: