Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 2011
        Valor        Variació (%)
           2009           2010           2011           2009           2010           2011
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   31.919   31.516   31.424   -2,2   -1,3-0,3
     Invalidesa   24.670   24.679   24.481   -1,5   0,0-0,8
Pensions assistencials      
     Malaltia   54   41   33   -26,0   -24,1-19,5
     Vellesa   32   26   18   -20,0   -18,8-30,8
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   1.857   1.639   1.426   -13,7   -11,7-13,0
     Subsidi assistencial per atur   113.054   186.179   176.808   84,3   64,7-5,0
     Renda Mínima d'Inserció   18.078   26.359   30.080   41,0   45,814,1
Total   189.664   270.439   264.270   41,4   42,6-2,3
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.

Amunt
Espanya. 2011
        Valor        Variació (%)
           2009           2010           2011           2009           2010           2011
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   260.908   257.136   254.295   -1,7   -1,4-1,1
     Invalidesa   197.126   196.159   194.712   -1,1   -0,5-0,7
Pensions assistencials      
     Malaltia   15.480   13.699   11.709   -11,5   -11,5-14,5
     Vellesa   2.940   2.490   2.075   -18,1   -15,3-16,7
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   24.927   21.424   18.281   -13,2   -14,1-14,7
     Subsidi assistencial per atur   923.715   1.444.982   1.331.062   92,5   56,4-7,9
Total   1.425.096   1.935.890   1.812.134   43,3   35,8-6,4
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: