Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 2014
        Valor        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   31.224   30.775   31.102   -0,6   -1,41,1
     Invalidesa   24.788   24.885   25.425   1,3   0,42,2
Pensions assistencials      
     Malaltia   24   20   19   -27,3   -16,7-5,0
     Vellesa   14   9   6   -22,2   -35,7-33,3
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   1.270   1.100   967   -10,9   -13,4-12,1
     Subsidi assistencial per atur   173.500   168.132   153.294   -1,9   -3,1-8,8
     Renda Mínima d'Inserció   24.031   23.273   26.095   -20,1   -3,212,1
Total   254.851   248.194   236.908   -3,6   -2,6-4,5
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.

Amunt
Espanya. 2014
        Valor        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   251.549   250.815   253.450   -1,1   -0,31,1
     Invalidesa   194.876   195.478   198.366   0,1   0,31,5
Pensions assistencials      
     Malaltia   8.712   6.357   5.425   -25,6   -27,0-14,7
     Vellesa   1.677   503   364   -19,2   -70,0-27,6
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   15.603   13.364   11.519   -14,6   -14,3-13,8
     Subsidi assistencial per atur   1.327.027   1.313.986   1.221.390   -0,3   -1,0-7,0
Total   1.799.444   1.780.503   1.690.514   -0,7   -1,1-5,1
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: