Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Pensions no contributives de la Seguretat Social   ..   ..   ..   ..   ....
     Jubilació   30.775   31.102   31.719   -1,4   1,12,0
     Invalidesa   24.885   25.425   26.165   0,4   2,22,9
Pensions assistencials      
     Malaltia   20   19   15   -16,7   -5,0-21,1
     Vellesa   9   6   5   -35,7   -33,3-16,7
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   1.100   967   850   -13,4   -12,1-12,1
     Subsidi assistencial per atur   168.132   153.294   132.282   -3,1   -8,8-13,7
     Renda Mínima d'Inserció   23.273   26.095   28.541   -3,2   12,19,4
Total   248.194   236.908   219.577   -2,6   -4,5-7,3
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   250.815   253.450   254.029   -0,3   1,10,2
     Invalidesa   195.478   198.366   199.518   0,3   1,50,6
Pensions assistencials      
     Malaltia   6.357   5.425   4.758   -27,0   -14,7-12,3
     Vellesa   503   364   259   -70,0   -27,6-29,0
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   13.364   11.519   9.855   -14,3   -13,8-14,4
     Subsidi assistencial per atur   1.313.986   1.221.390   1.102.529   -1,0   -7,0-9,7
Total   1.780.503   1.690.514   1.570.948   -1,1   -5,1-7,1
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Taula completada amb data 21 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: