Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anysM RSS 

Catalunya. 2016
        De 16 a 19 anys        De 20 a 24 anys        De 25 a 29 anys        Total
Població total   279,9   352,4   390,31.022,6
Població activa   44,4   219,7   344,6608,7
Població ocupada   21,9   151,8   280,3454,0
Població desocupada   22,5   67,9   64,3154,8
Població inactiva   235,4   132,7   45,8413,9
Taxa activitat (%)   15,9   62,4   88,359,5
Taxa ocupació (%)   7,8   43,1   71,844,4
Taxa atur (%)   50,8   30,9   18,725,4
Unitats: Milers de persones (mitjanes anuals).

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        De 16 a 19 anys        De 20 a 24 anys        De 25 a 29 anys        Total
Població total   1.745,3   2.251,2   2.515,96.512,3
Població activa   239,6   1.236,8   2.140,53.616,9
Població ocupada   95,8   724,6   1.592,62.412,9
Població desocupada   143,8   512,3   547,91.204,0
Població inactiva   1.505,7   1.014,4   375,52.895,5
Taxa activitat (%)   13,7   54,9   85,155,5
Taxa ocupació (%)   5,5   32,2   63,337,1
Taxa atur (%)   60,0   41,4   25,633,3
Unitats: Milers de persones (mitjanes anuals).

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Base de dades EPA. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics T

Sou aquí: