Temps socialM RSS 

Distribució temporal de les activitats diàries en un dia mitjà. Per àmbits territorials. 2011
                Treballs        Vida        Esports i                Trajectes i ús
        Cures        Treball                Llar i        voluntaris i        social i        activitats a        Aficions i        Mitjans de        del temps no
        personals        remunerat        Estudis        família        reunions        diversió        l'aire lliure        informàtica        comunicació        especificat
Metropolità   11:36   2:33   0:40   2:55   0:12   1:08   0:45   0:35   2:101:21
Comarques Gironès   11:13   2:28   0:34   3:11   0:13   1:09   0:43   0:33   2:321:20
Camp de Tarragona   11:34   2:24   0:30   3:17   0:16   1:25   0:51   0:40   1:561:02
Terres de l'Ebre   10:48   3:13   0:39   3:24   0:10   1:27   0:34   0:33   2:031:04
Ponent   11:36   2:30   0:16   2:54   0:12   1:49   0:46   0:36   1:541:23
Comarques Centrals   11:44   2:14   0:33   2:50   0:18   1:13   1:02   0:34   2:241:03
Alt Pirineu i Aran   11:39   2:35   0:30   3:10   0:15   1:08   0:58   0:41   1:541:05
Catalunya   11:33   2:31   0:37   2:59   0:13   1:12   0:47   0:35   2:111:18
Unitats: Hores i minuts.

Font: Idescat.

Amunt
Distribució temporal de les activitats diàries en un dia mitjà. Per sexe. 2011
                Treballs        Vida        Esports i                Trajectes i ús
        Cures        Treball                Llar i        voluntaris i        social i        activitats a        Aficions i        Mitjans de        del temps no
        personals        remunerat        Estudis        família        reunions        diversió        l'aire lliure        informàtica        comunicació        especificat
Homes   11:32   3:03   0:39   2:02   0:11   1:11   0:53   0:44   2:191:20
Dones   11:34   2:01   0:35   3:54   0:14   1:13   0:40   0:26   2:041:15
Total   11:33   2:31   0:37   2:59   0:13   1:12   0:47   0:35   2:111:18
Unitats: Hores i minuts.

Font: Idescat.

Amunt
Distribució temporal de les activitats diàries en un dia mitjà. Per grups edat. 2011
                Treballs        Vida        Esports i                Trajectes i ús
        Cures        Treball                Llar i        voluntaris i        social i        activitats a        Aficions i        Mitjans de        del temps no
        personals        remunerat        Estudis        família        reunions        diversió        l'aire lliure        informàtica        comunicació        especificat
Menys de 25 anys   12:03   0:59   3:04   1:06   0:06   1:20   0:56   1:22   1:401:19
De 25 a 44   11:12   3:50   0:14   3:09   0:07   1:07   0:38   0:27   1:421:29
De 45 a 64   11:08   3:14   0:06   3:24   0:18   1:05   0:43   0:24   2:141:19
65 anys i més   12:25   0:12   ..   3:39   0:21   1:25   1:01   0:26   3:310:52
Total   11:33   2:31   0:37   2:59   0:13   1:12   0:47   0:35   2:111:18
Unitats: Hores i minuts.

Font: Idescat.

: No disponible.
Amunt
Distribució temporal de les activitats diàries en un dia mitjà. Per relació amb l'activitat. 2011
                Treballs        Vida        Esports i                Trajectes i ús
        Cures        Treball                Llar i        voluntaris i        social i        activitats a        Aficions i        Mitjans de        del temps no
        personals        remunerat        Estudis        família        reunions        diversió        l'aire lliure        informàtica        comunicació        especificat
Actius ocupats   10:58   5:02   0:07   2:36   0:07   1:02   0:34   0:24   1:371:29
Actius aturats   11:53   0:30   0:17   3:49   0:16   1:34   1:01   0:49   2:281:19
Total actius   11:08   4:12   0:09   2:49   0:09   1:08   0:39   0:29   1:461:27
Inactius   12:10   0:04   1:18   3:13   0:18   1:18   0:58   0:44   2:471:04
Total   11:33   2:31   0:37   2:59   0:13   1:12   0:47   0:35   2:111:18
Unitats: Hores i minuts.

Font: Idescat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2011): 8 de febrer del 2012.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe T
 Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T

Sou aquí: