Espais esportiusM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Espais convencionals   33.312   34.357   40.099   2,9   3,116,7
Espais singulars   6.986   8.324   9.338   9,8   19,212,2
Total   40.298   42.681   49.437   4,1   5,915,8

Font: Consell Català de l'Esport.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 19 de gener del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: